certyfikat energetyczny

Certyfikat i audyt energetyczny to nie to samo

2013-07-12 20:05:30 | Wiesława Jakubaszek

Świadectwo energetyczne i certyfikat energetyczny - potoczne nazwy świadectwa charakterystyki energetycznej - znaczą to samo. Natomiast audyting energetyczny to rodzaj rzeczoznawstwa, jego charakter polega na racjonalizowaniu zużycia energii.
Zauważyliśmy, że na ogół mylone są pojęcia: audyt energetyczny i certyfikat energetyczny. Otóż certyfikat energetyczny nie jest audytem energetycznym, ani a

komentarze (0)

Sprawdź Certyfikatora Energetycznego

2013-05-31 15:00:25 | MK

Świadectwo charakterystyki energetycznej (inaczej certyfikat energetyczny) wykonujemy w celu otrzymania danych dotyczących zapotrzebowania na energię pierwotną oraz końcową. Taki dokument jest niezbędną części integralnej całości jaką musimy przedłożyć Nadzorowi Budowlanego w celu otrzymania zgody na użytkowanie budynku.

komentarze (0)

Najważniejsze akty prawne dotyczące certyfikacji energetycznej budynków

2011-12-05 10:19:18 | JR

Podstawowym aktem prawnym jaki nakłada na Inwestora obowiązek posiadania dokumentu świadectwa charakterystyki energetycznej jest ustawa z dnia 19 września 2007 o zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 191.1373).

komentarze (0)

baner