akty prawne

Energetyka: ostatnie zakręty do rynku mocy

2017-01-11 10:17:06 |

Pełną parą Ministerstwo Energii przygotowuje ustawę o tzw. rynku mocy, która po uchwaleniu przez parlament weszłaby w życie w pierwszych miesiącach 2017 r. Po uzgodnieniach z przedsiębiorstwami sektora energetycznego latem i naniesieniu poprawek, w grudniu projekt poddano obowiązkowym konsultacjom publicznym.

komentarze (0)

Brak regulacji wstrzymuje rozwój OZE

2016-12-02 09:32:07 |

Opłacalność produkcji energii z OZE jest znikoma. Od blisko roku wszystkie odnawialne źródła energii stoją przez paraliż związany z niewdrożeniem aktów prawnych, które regulują ten rynek – wskazuje Maciej Musiał z Pracowni Finansowej. Inwestorzy czekają na wprowadzenie systemu aukcyjnego, który pozwoli na sprawniejsze pozyskiwanie funduszy z crowdfundingu, coraz popularniejszej formie inwestowania

komentarze (0)

Koniec z marnowaniem energii w dużych firmach

2016-09-30 16:02:58 |

Optymalizacja zużycia i poprawa wykorzystania energii to cele audytu energetycznego, do którego sporządzania lada moment będą zobligowane duże przedsiębiorstwa. Niedopilnowanie tego obowiązku grozić będzie surowymi karami.

komentarze (0)

URE przedstawiło stanowisko ws. interpretacji pojęcia mocy zainstalowanej elektrycznej

2016-09-24 09:24:19 |

Urząd Regulacji Energetyki przedstawił stanowisko ws. interpretacji pojęcia mocy zainstalowanej elektrycznej, które znajdziemy zarówno w ustawie o OZE jak i w Prawie energetycznym. URE zaznacza, że błędne wskazanie przez inwestora mocy zainstalowanej elektrycznej może powodować określone konsekwencje prawne.

komentarze (0)

OZE wchodzą na rynek

2016-06-30 16:52:43 |

Prawo ograniczające obowiązki zakupu energii z OZE przez sprzedawców zobowiązanych wejdzie w życie 1 stycznia 2018 roku.

komentarze (0)

Wyrok SN dotyczący obowiązku zakupu energii z OZE

2016-06-21 14:09:42 |

Jak wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego, na które powołuje się „Gazeta Prawna”, przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące na określonym terenie funkcję sprzedawcy z urzędu, jest zobowiązane do zakupu określonej w przepisach ilości energii z OZE.

komentarze (0)

Ekspert o projekcie OZE: to prawo dla dużych państwowych koncernów energetycznych

2016-05-17 15:11:02 |

Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii jest antyobywatelski i niezgodny z porozumieniem klimatycznym ONZ - przekonuje ekspert WWF Polska Tobiasz Adamczewski. W jego ocenie, Ministerstwo Energetyki tworzy prawo dla dużych państwowych koncernów energetycznych.

komentarze (0)

Oto dobre i złe strony ustawy antywiatrakowej

2016-04-15 11:15:33 |

Sejm zbliża się do końca prac nad ustawą ograniczającą budowę nowych turbin wiatorowych. Do dzisiaj posłowie i rząd nie przygotowali jednak rzetelnej oceny skutków tych regulacji. Postaraliśmy się to zrobić za nich – pokazując pozytywne i negatywne efekty ustawy, która ma znaczenie dla blisko połowy gmin w Polsce i tysięcy Polaków.

komentarze (0)

Bramora: potrzebne wysłuchanie publiczne ws. nowych przepisów dla prosumentów

2016-03-01 15:14:38 |

Poseł poprzedniej kadencji Sejmu, współautor tzw. poprawki prosumenckiej, Artur Bramora w programie TOK FM wezwał do przeprowadzenia konsultacji społecznych nowych przepisów dla prosumentów, których przygotowanie zapowiada rząd, w tym w ramach tzw. przesłuchania publicznego.

komentarze (0)

PiS chce zakazać budowy wiatraków bliżej niż 3 km od budynków

2016-02-16 17:41:09 |

Dziś to gmina decyduje o lokalizacji turbiny wiatrowej. PiS chce zakazać ich budowy bliżej niż 3 km od budynków. Wprowadzenia ogólnokrajowego prawa domaga się też rzecznik praw obywatelskich.

komentarze (0)

Farmy wiatrowe z Mazur skarżą się do sądu

2016-02-10 09:58:55 |

Inwestorzy z branży energetyki wiatrowej zaskarżyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Olsztynie warmińsko-mazurski plan zagospodarowania przestrzennego. Uważają one, że uchwalony plan w części dotyczącej farm wiatrowych uniemożliwia im inwestowanie.

komentarze (0)

W planie prac rządu kilka projektów ustaw energetycznych

2016-01-15 10:08:39 |

Z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wynika, że w tym roku można się spodziewać nie tylko zmiany w ustawie o OZE, co już od pewnego czasu wiadomo, ale także ważnych zmian w prawie energetycznym i określenia Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, co nie jest bez znaczenia dla elektroenergetyki.

komentarze (0)

Możliwe odroczenie wejścia w życie ustawy o oze

2015-12-11 10:20:07 |

Wejście w życie części ustawy o odnawialnych źródłach energii może zostać odroczone do połowy przyszłego roku - powiedział w środę dziennikarzom minister energii Krzysztof Tchórzewski.

komentarze (0)

NFOŚiGW konsultuje listę programów priorytetowych w 2016 r.

2015-10-27 10:43:25 |

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił do konsultacji projekt listy priorytetowych programów na 2016 rok.

komentarze (0)

Polska wciąż bez ustawy o efektywności energetycznej

2015-08-21 09:41:08 |

Polska wciąż nie wdrożyła nowej ustawy o efektywności energetycznej, mimo iż termin jej przyjęcia - wynikający z unijnych dyrektyw - minął ponad rok temu.

komentarze (0)

Sejmowe komisje za ograniczeniem lokalizacji elektrowni wiatrowych

2015-07-10 10:03:26 |

Sejmowe komisje: infrastruktury oraz samorządu terytorialnego poparły projekt wprowadzenia ograniczeń dot. lokalizowania elektrowni wiatrowych. Farmy wiatrowe o mocy powyżej 40 kW mają być stawiane na podstawie planu miejscowego, a nie decyzji o warunkach zabudowy.

komentarze (0)

Nowe obowiązki informacyjne dot. mikroinstalacji

2015-06-02 10:49:25 |

Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że zgodnie z przyjętą ustawą o odnawialnych źródłach energii zmienią się obowiązki informacyjne w zakresie rynku mikroinstalacji OZE, które nakłada się na operatorów sieci dystrybucyjnych.

komentarze (0)

Ustawa o OZE: Produkcja zielonej energii z nowymi obowiązkami

2015-05-05 14:40:17 |

Ustawa o OZE wprowadziła zmiany w dotychczasowy przepisach Prawa energetycznego. Przedsiębiorcy do wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia energii wytworzonej w odnawialnym źródle muszą dołączyć stosowne oświadczenie, podlegające rygorowi odpowiedzialności karnej.

komentarze (0)

Ustawa o OZE wchodzi w życie

2015-05-05 14:31:02 |

W życie wchodzi ustawa o odnawialnych źródłach energii, która ma za zadanie przybliżyć polską energetykę do zachodnich standardów. Jednocześnie trwają już prace nad zmianą nowych przepisów.

komentarze (0)

Taryfy gwarantowane FiT na energię z mikroinstalacji w ustawie o OZE

2015-03-05 16:22:00 |

Przybywa pytań związanych z uchwaloną ustawa o OZE. W najgorszej sytuacji znajdują się pozbawieni pomocy prawnej i finansowej najmniejsi inwestorzy - osoby fizyczne jako właściciele mikroinstalacji, prosumenci i mikroprosumenci.

komentarze (0)

baner