Pompy ciepła - alternatywne źródło energii

2013-06-20 14:58:36 | WJ

W naszym klimacie najbardziej stabilnym i opłacalnym źródłem energii odnawialnej, przeznaczonym do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej jest pompa ciepła. To nowoczesne urządzenie umożliwiające wykorzystanie energii cieplnej nagromadzonej w środowisku naturalnym może stanowić konkurencję dla paneli i kolektorów słonecznych. Pomimo jeszcze stosunkowo wysokich kosztów instalacja z wykorzystaniem pompy ciepła jest najtańsza w późniejszej eksploatacji i nakłady zwracają się stosunkowo szybko, nawet już przed upływem dziesięciu lat. Jeśli w obliczeniach wziąć pod uwagę koszty kredytu (ale z jednoczesnym uwzględnieniem prognozowanego wzrostu cen paliw i energii), to przy deklarowanym przez producentów 15-20-letnim okresie trwałości pompy ciepła jej wybór trzeba uznać za rozsądny.

W tabeli podajemy orientacyjne koszty wytwarzania ciepła w I kwartale 2012r

   Źródło ciepłaKoszty wytwarzania ciepła[zł/kWh]
Gruntowa pompa ciepła(energia elektryczna w taryfie całodobowej)

Kocioł na węgiel

Kocioł na pelety

Kocioł kondensacyjny na gaz ziemny

Kocioł na gaz ziemny

Powietrzna pompa ciepła(energia elektryczna w taryfie całodobowej)

Ogrzewanie elektryczne w taryfie dwustrefowej (noc/dzień)

Kocioł na olej opałowy

Kocioł na gaz płynny (propan)

Ogrzewanie elektryczne w taryfie całodobowej

0,16

0,16

0,21

0,24

0,28

0,29

0,33/0,68

0,43

044

0,59


Przy każdej podwyżce cen tradycyjnych nośników energii, ogrzewanie przy pomocy pomp ciepła staje się względnie coraz tańsze, ponieważ zwiększają się oszczędności w stosunku do tych nośników. Nawet wtedy, gdy drożeje prąd elektryczny zasilający kompresor w pompie ciepła 3/4 energii cieplnej pozyskiwanej z otoczenia pozostaje za darmo. Ceny pomp podobnie, jak innych urządzeń, spadają wraz z postępem technicznym oraz rosnącą konkurencyjną.

Pompę powietrzną można mieć już za mniej więcej 25 tys. zł (wraz z kosztami montażu i uruchomienia), choć za urządzenie o lepszych parametrach zapewne przyjdzie zapłacić około 35 tys. zł. Nawet wtedy porównanie z kotłem na olej opałowy (koszt około 25 tys. zł za kotłownię, komin i instalację zbiornikową) wypada korzystnie dla pompy. Niezależnie od tego, czy będzie to urządzenie typu powietrze-woda, czy solanka-woda (za 45 tys. zł), po pięciu latach łączne koszty zakupu i eksploatacji pompy zrównają się z tymi, które trzeba ponieść, stosując kocioł na olej.

Pompy ciepła zasługują na państwowe dotacje, bo umożliwiają wykorzystywanie energii odnawialnej. Od ich uruchomienia uzależniają decyzję o zakupie tego typu źródła ciepła. Zwolennicy dotacji powołują się na informacje o tym, że 130 mln pomp ciepła już zainstalowanych w budynkach mieszkalnych na całym świecie spowodowało zmniejszenie globalnej emisji CO2 o 0,7%, a całkowite wykorzystanie ich potencjału umożliwiłoby zredukowanie jej aż o 6% – dzięki zastąpieniu nimi kotłów paliwowych.

Unia Europejska wspiera proekologiczną politykę, dlatego w większości krajów członkowskich można ubiegać się o dofinansowanie do tego typu projektów. W Polsce system dotacji do pomp ciepła nie jest jeszcze tak powszechny, jednak już w tej chwili możesz ubiegać się o dofinansowanie z kilku źródeł:

  • Z Funduszu Termomodernizacji i Remontów (szczegóły podajemy w artykule z dn. 11.05.2013 - Premia termomodernizacyjna ).
  • Samorząd gminny i powiatowy mogą dofinansować twoją pompę ciepła. Nowelizacja Prawa Ochrony Środowiska z 21 grudnia 2010 r. umożliwiła m.in. osobom fizycznym otrzymywanie dofinansowania pompy ciepła z budżetu gminy lub powiatu. W ustawie nie określono trybu udzielania dotacji ani sposobu jej rozliczania, dlatego poszczególne samorządy ustalają je we własnym zakresie. Dopłaty 40% do pomp ciepła wypłacały w ostatnich latach gminy Kraków i Toruń, w tej chwili kilkanaście samorządów w Polsce prowadzi podobne programy pilotażowe.
  • Dofinansowanie pompy ciepła można także otrzymać w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), które wspierają projekty proekologiczne zgodnie z kryteriami i priorytetami przyjętymi w danym województwie. Placówki WFOŚiGW znajdują się m.in.: w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Wrocławiu i Szczecinie.
  • Umowy z firmą ESCO - dofinansowanie przez tzw. stronę trzecią Dodatkowe środki finansowe można także uzyskać realizując inwestycję w formule ESCO, czyli za pośrednictwem firm oferujących usługi eksperckie w zakresie energetyki na zasadzie finansowania projektów energetycznych przez tzw. stronę trzecią. Zaletą tego typu inwestycji jest to, że ma ona formę umowy o efekt energetyczny, dając tym samym gwarancję oszczędności a w dodatku nie wymaga angażowania własnych środków. Formuła ESCO pozwala ubiegać się w BGK o poręczenie od 50% do 70% wysokości kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym na inwestycję energooszczędną oraz o dotację na wykonanie niezbędnego audytu energetycznego.

Nie wszyscy mają możliwość korzystania z gazu ziemnego – rzadko się zdarza, by doprowadzenie gazociągu na działkę położoną z dala od miasta było dla kogokolwiek opłacalne. Dlatego właśnie to oni szczególnie powinni zwrócić uwagę na możliwość zastosowania pompy ciepła do ogrzewania domu, najlepiej jeszcze na etapie projektu.

W niektórych częściach świata, pompy ciepła już odgrywają ważną rolę w systemach energetycznych. Ale jeśli ta technologia zmierza do osiągnięcie szerszego stosowania, to decydujący jest wysiłek do stymulowania rynków pompy ciepła i do dalszej optymalizacji technologii. Optymistyczne jest to, że wiele rządów i mediów mocno wspiera idee stosowania pompy ciepła. Pompa ciepła IEA Centre postrzega jako jedno z kluczowych zadań rozpowszechnianie wśród szerokiego grona odbiorców, w tym decydentów, mediów, uczestników rynku i użytkowników pomp ciepła rzetelnej informacji opartej na faktach i doświadczeniu.


Komentarze

Cytuj Czwartek, 8 sierpnia 2013
Osobiście posiadam pompę ciepła i wiem z doświadczenia, że nie jest tak różowo jak się to przedstawia, choć zyski są i dlatego nie żałuję, że zainstalowałem tego typu źródło ciepła
CytujPiątek, 6 września 2013
Jaka jest zasada działania takiej pompy?
Komentarz
captcha

baner