Odnawialne źródła energii

W szalonym tempie zużywane zasoby naturalne wymusiły na ludziach poszukiwanie alternatywnych metod na pozyskiwanie energii elektrycznej. Odnawialne źródła energii zaspokajają w chwili obecnej około 8 – 9 % zapotrzebowania ludzkości na energie. Najintensywniej wykorzystywana jest energia grawitacyjna wody. Wytwarzana w ten sposób energia to praktycznie 75% całości energii otrzymanej z odnawialnych źródeł energii. Kolejnym źródłem energii jest energia pozyskiwana z wiatru. Jest to odpowiednio 11%. kolejnymi źródłami energii są: energia geotermalna, energia pozyskiwana z biomasy, energia słoneczna. Ogólnoświatowe trendy prognozują ze w najbliższych latach czyli 2015-2030 stosunek pozyskiwanej z tych sposobów energii ulegnie poważnym zmianom. Planowany jest wzrost aż dziesięciokrotny produkcji energii za pomocą ogniw fotowoltaicznych a także prawie stukrotny wzrost produkcji energii produkowanej za pomocą farm wiatrowych. Jeśli taki trend utrzyma się w roku 2030 to energia pozyskiwana z wiatru będzie podstawowym sposobem pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych na drugim miejscu będzie się plasować natomiast energia pozyskana z ogniw fotowoltaicznych. Całość produkcji energii ze źródeł odnawialnych będzie wynosić wtedy około 40-45%. Planuje się natomiast, że w roku 2020 same zaś elektrownie wiatrowe będą produkowały więcej energii niż działające w tym czasie elektrownie atomowe.

Dodaj komentarz