Kalkulator przenikalności cieplnej

Kalkulator pozwala na szacunkowe obliczenie współczynnika przenikalności cieplnej. Wymagany współczynnik dla ścian zewnętrznych powinien być nie większy niż 0,80 [W/(m2K)] (w budynku mieszkalnym (jednorodzinnym) wg normy PN-B/81-02020). Nasz kalkulator pozwala także na porównanie stanu obecnego ściany oraz po planowanym dociepleniu, co może być przydatne na etapie rozważania inwestycji.

Stan obecny

WarstwaRodzajGrubość
Wykończenie zewnętrzne:
Warstwa konstrukcyjna:
Izolacja:
Warstwa konstrukcyjna 2:
Wykończenie wewnętrzne:

Współczynnik przenikania ciepła:

0.0[W/(m2K)]

1 warstwa
2 warstwy
3 warstwy

Planowane docieplenie

WarstwaRodzajGrubość
Wykończenie zewnętrzne:
Warstwa konstrukcyjna:
Izolacja:
Warstwa konstrukcyjna 2:
Wykończenie wewnętrzne:

Współczynnik przenikania ciepła:

0.0[W/(m2K)]

1 warstwa
2 warstwy
3 warstwy

Twoja oszczędność na stratach energii cieplnej przez ściany*0%

Planowane zmiany spowodują pogorszenie przenikalności cieplnej w stosunku do stanu obecnego.

* Procent określa o ile zmniejszył się współczynnik przenikalności ciepła dla ściany. Wyliczona wartość nie uwzględnia mostków cieplnych (narożniki, ościeża okienne, nadproża, połączenia, spoiny itp).
baner