Dopłaty Unijne

Dopłaty do budowy domów energooszczędnych

2014-09-02 10:50:51 | MK

Od 2013 roku działa program NFOŚiGW, dzięki któremu możemy otrzymać dofinansowanie na budowę domu energooszczędnego lub pasywnego.

Dofinansowanie przyznawane jest osobie fizycznej na budowę albo zakup domu jednorodzinnego albo zakup mieszkania w nowym budynku wielorodzinnym wraz z kosztem projektu budowlanego, kosztem wykonania weryfikacji projektu budowlanego, kosztem wykonania testu szczelności


Prosument - dofinansowanie mikroinstalacji OZE

2014-09-03 10:39:59 |

Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych.

komentarze (0)

BOCIAN-rozproszone, odnawialne źródła energii Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii.

2014-09-03 10:39:20 |

Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii

komentarze (0)

Poprawa efektywności energetycznej Cześć 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych

2014-09-03 10:38:12 |

Oszczędność energii i ograniczenie lub unikniecie emisji CO2 poprzez dofinansowanie
przedsięwzięć poprawiających efektywność wykorzystania energii w nowobudowanych
budynkach mieszkalnych.
Program jest wdrażany w latach 2013 – 2022

komentarze (0)

Inwestycje energooszczędne w MŚP - Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach

2014-09-03 10:36:51 |

Celem programu jest ograniczenie zużycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. W rezultacie realizacji programu nastąpi zmniejszenie emisji CO2

komentarze (0)

LEMUR-Energooszczędne Budynki Użyteczności Publiczne

2014-09-03 10:34:49 |

Celem programu jest uniknięcie emisji CO2 w związku z projektowaniem i budową nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej.
Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji i pożyczki z częściowym umorzeniem. Intensywność dofinansowania w formie dotacji wynosi do 70% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, w zależności od uzyskanej klasy energetycznej A, B lub C.

komentarze (0)

baner