Elektrownie wiatrowe – ekologiczne źródło energii?

2013-06-18 17:22:36 | WJ

Jeszcze kilka lat temu elektrownie wiatrowe wydawały się czymś odległym, niemalże science-fiction. Obecnie farmy wiatrowe stają się powszechniejsze i być może już wkrótce wpiszą się w krajobraz prawie tak, jak energetyczne linie przesyłowe.

Na koniec 2012 roku Światowe Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej opublikowało raport,z którego główne wnioski są następujące:

Moc zainstalowana elektrowni wiatrowych na świecie to 282 GW, przy czym 44,6 GW zostało przyłączonych w 2012 roku. Zainstalowane na świecie turbiny były w stanie dostarczyć 580 TWh rocznie, czyli więcej niż 3% światowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Łącznie 100 krajów zdecydowało się na pozyskiwanie energii elektrycznej z wiatru, ostatnio do grona krajów rozwijających energetykę wiatrową dołączyła Islandia.

Polska, Rumunia i Szwecja były głównymi rynkami nowo instalowanych mocy.

W zeszłym roku liderem w zakresie przyrostu zdolności produkcyjnych energii wiatrowej były :

 • Niemcy (2,4 GW, 21% łącznej mocy produkcyjnej energii elektrycznej z wiatru),
 • Wielka Brytania(1,9 GW, 16%),
 • Włochy (1,3 GW, 11% ),
 • Rumunia (0,9 GW, 8 %)
 • Polska (0,9 GW, 8 %).

Liderem w zakresie całkowitych zdolności produkcyjnych energii wiatrowej są :

 • Niemcy z 31,3 GW (30 %),
 • Hiszpania (22,8 GW, 22% ),
 • Wielka Brytania (8,4 GW, 8% ),
 • Włochy (8,1 GW, 8% )
 • Francja (7,2 GW, 7 %).

W Polsce na koniec czerwca 2012 r. istniało 619 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy wynoszącej 2 189 MW.

Rozmieszczenie farm wiatrowych w Polsce:

 • województwo/ liczba koncesjonowanych instalacji/ moc farm w MW
 • zachodniopomorskie – 39 / 716,8 MW
 • pomorskie – 27/ 246,9 MW
 • wielkopolskie – 82; 245,3 MW
 • kujawsko-pomorskie – 204; 221,8 MW
 • warmińsko-mazurskie – 19; 198,1 MW
 • łódzkie – 121; 190,3 MW 
 • podlaskie – 16; 117,3 MW 
 • dolnośląskie – 5;58,3 MW 
 • podkarpackie – 20; 53,9 MW 
 • lubuskie – 6; 50,6 MW
 • mazowieckie – 37; 41,6 MW
 • opolskie – 4; 33,2 MW
 • śląskie – 12; 5,5 MW
 • świętokrzyskie – 12; 4,4 MW 
 • małopolskie – 10; 3 MW
 • lubelskie -5; 2,2 MW

Najkorzystniejsze warunki dla farm wiatrowych występują w północno-zachodnich obszarach Polski i tam też zlokalizowanych jest najwięcej elektrowni wiatrowych.

Liderem jest:

 • województwo zachodniopomorskie (716,8 MW),
 • województwo pomorskie (246,9 MW)
 • województwo wielkopolskie (245,3 MW).

Największe elektrownie wiatrowe na świecie mają Stany Zjednoczone (w stanie Kalifornia), jednak energia wiatrowa w USA jest rozwinięta dużo mniej niż w Europie.

Jak wynika z informacji podanych przez Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (European Wind Energy Association - EWEA) 100 GW mocy zainstalowanej w energetyce wiatrowej jest porównywalne z mocą generowaną przez 39 elektrowni jądrowych czy 62 węglowych.

Przyrost mocy w europejskiej energetyce wiatrowej obrazuje, jak szybko rozwija się ten sektor. Osiągnięcie pierwszych 10 GW w Europie zajęło ok. 20 lat, ale już kolejne 90 GW to kwestia zaledwie 13 lat.

Jak twierdzi Christian Kjaer, CEO w EWEA, wyprodukowanie w elektrowniach węglowych takiej ilości energii, jaką generują obecnie europejskie elektrownie węglowe, wymagałoby zużycia 72 mln ton węgla rocznie, co wiązałoby się z emisją 219,5 Mt CO2.

Energia produkowana przez elektrownie wiatrowe jest czystą energią odnawialną, czymś, wydawałoby się prawie idealnym z punktu widzenia ekologii. A mimo to farmy wiatrowe budzą sprzeciw właśnie ekologów, nierzadko też opinii publicznej, gdyż ich zdaniem szpecą one krajobraz, generują uciążliwy hałas, oraz stanowią zagrożenie dla ptaków (urazy mechaniczne oraz zakłócenia w ptasiej nawigacji).

Należy więc zachować umiar, spojrzeć na temat z wielu stron i dokonywać właściwych wyborów w lokalizacji źródeł pozyskiwania energii. Tam, gdzie jest brak połączenia z krajową siecią energetyczną, w miejscach oddalonych od centrów cywilizacyjnych niewielkie pojedyncze turbiny to z pewnością doskonałe źródło energii.

Czy elektrownie wiatrowe to rzeczywiście dobrodziejstwo naszych czasów i źródło energii przyszłości ?Komentarz
captcha

baner