Dopłaty do budowy domów energooszczędnych

2014-09-02 10:50:51 | MK

Od 2013 roku działa program NFOŚiGW, dzięki któremu możemy otrzymać dofinansowanie na budowę domu energooszczędnego lub pasywnego.

Dofinansowanie przyznawane jest osobie fizycznej na budowę albo zakup domu jednorodzinnego albo zakup mieszkania w nowym budynku wielorodzinnym wraz z kosztem projektu budowlanego, kosztem wykonania weryfikacji projektu budowlanego, kosztem wykonania testu szczelności budynku i potwierdzenia osiągnięcia standardu energetycznego. Koszty kwalifikowane obejmują te elementy budynku, które prowadzą do spełnienia kryteriów Programu Priorytetowego, w szczególności:

 • zakup i montaż elementów konstrukcyjnych bryły budynku, w tym materiałów
 • izolacyjnych ścian, stropów, dachów, posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej,
 • zakup i montaż układów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż instalacji ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wodnokanalizacyjnej i elektrycznej.

Nie zalicza się do nich kosztów związanych z wykończeniem mieszkania/budynku.

Kwota dofinansowania jest uzależniona od uzyskanego wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco), oraz od spełnienia innych warunków, m.in dotyczących sprawności instalacji grzewczej i przygotowania wody użytkowej.

Wysokość dotacji:

 • w przypadku domów jednorodzinnych:

a) standard NF40 – EUco 40 kWh/(m2/rok) – dotacja 30 000 zł brutto;

b) standard NF15 – EUco 15 kWh/(m2/rok) – dotacja 50 000 zł brutto;

 • w przypadku lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych:

c) standard NF40 – EUco 40 kWh/(m2/rok) – dotacja 11 000 zł brutto;

d) standard NF15 – EUco 15 kWh/(m2/rok) – dotacja 16 000 zł brutto.

Pieniądze są przyznawane tylko jako częściowa spłata zaciągniętego na realizację inwestycji kredytu bankowego. NFOŚiGW nie dofinansowuje, przebudowy czy remontu istniejącej już nieruchomości.

Lista banków współpracujących z NFOŚIGW

 • Bank Ochrony Środowiska S.A.,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
 • Deutsche Bank PBC S.A.,
 • Getin Noble Bank S.A.,
 • SGB-Bank S.A.,
 • Bank Zachodni WBK S.A.,
 • Nordea Bank Polska S.A.

Dofinansowanie jest wypłacane po zakończeniu inwestycji oraz po potwierdzeniu spełnienia przez nieruchomość zakładanych norm i warunków. W tym celu wymagane jest aby inwestor zawarł umowę na weryfikację projektu budowlanego z osobą znajdującą się na liście zatwierdzonych przez NFOŚiGW weryfikatorów.

Aktualnie trwa nabór kandydatów na weryfikatorów programu NFOŚiGW. Nabór jest organizowany przez Związek Banków Polskich, pełniący funkcję Organizatora Technicznego Postępowania Kwalifikacyjnego Weryfikatorów Programu Priorytetowego „Poprawa efektywności energetycznej".

Zakończenie realizacji przedsięwzięcia musi nastąpić w terminie do 3 lat od dnia podpisania umowy kredytu. Dofinansowaniu nie podlegają przedsięwzięcia zrealizowane przed dniem zawarcia umowy o kredyt objęty dotacją ze środków NFOŚiGW.

Beneficjent zobowiązany jest do uiszczenia należnego podatku dochodowego związanego z udzielonym dofinansowaniem.

Program zakończy się w 2018 roku, a wydatkowanie środków w 2022 r.

Komentarze

CytujPoniedziałek, 8 września 2014
Jak zwykle w tego typu programach nie wiem o co chodzi i komu. Ilość starań, aby tę dopłatę uzyskać, do tego ilość pieniędzy którą trzeba włożyć, jest niewspółmierna do tego co otrzymujemy i to w kwocie brutto, od której trzeba uiścić podatek. Wszystko to odbywa się "bezgotówkowo", bo pieniądze trafiają do banku i pomniejszają kredyt, SUPER, ale za wszystko inne trzeba zapłacić z własnej puli inwestycji, co na oko wychodzi ok. 5x więcej. I jeżeli mam to zaplanowane i dostałem na to kredyt to warto się postarać, bo to nie jako przy okazji. W innym wypadku warto chyba dla siebie, bo przecież dla nas to nie jest żadna promocja.
Komentarz
captcha

baner