Analiza OZE obowiązkowa dla każdego projektu

2015-01-12 22:14:04 |

Oprócz świadectwa charakterystyki energetycznej, od października 2013 roku, dla każdego projektu budynku wymagana jest również analiza zaopatrzenia w alternatywne źródła energii. Wcześniej wymóg ten dotyczył wyłącznie obiektów o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m kw.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa z dnia 03.10.2013, projekt budowlany każdego budynku, niezależnie od wielkości jego powierzchni użytkowej, powinien zostać zaopatrzony w analizę możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii. Nowelizacja prawa ma na celu dostosowanie polskich przepisów do wymogów unijnych, które mają przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej budynków, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych.

Energia ze OZE

Nowy przepis wprowadził obowiązek załączenia do projektu budowlanego informacji w zakresie analizy możliwości racjonalnego wykorzystania (ile są dostępne technicznie) środowiskowych i ekonomicznych możliwości wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, do których zalicza się:

  • zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych (OZE),
  • kogeneracji – czyli jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła użytkowego w elektrociepłowni,
  • ogrzewania lub chłodzenia lokalnego lub blokowego - w szczególności opierających się całkowicie lub częściowo na energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego),
  • pompy ciepła.

Co powinna zawierać analiza?

Analiza ma określać roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia, obliczone zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków.

W dokumencie powinny znaleźć się informacje na temat:

  • dostępnych nośników energii,
  • warunków przyłączenia do sieci zewnętrznych
  • obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię.

Wymagane jest także przedstawienie analizy porównawczej dwóch systemów zaopatrzenia w energię:

  • systemu konwencjonalnego oraz alternatywnego
  • lub systemu konwencjonalnego i hybrydowego.

W dokumencie nie może zabraknąć wyników analizy porównawczej i informacja na temat wyboru systemu zaopatrzenia w energię.

Zbiorcza analiza dla budynków

W ust.3 § 11 złagodzono obowiązek wykonywania analizy dla budynków o tym samym przeznaczeniu i o podobnych parametrach techniczno-użytkowych przez wprowadzenie możliwości jej wykonania w postaci zbiorczej dla wszystkich budynków znajdujących się na analizowanym obszarze.


Komentarz
captcha

baner