Aktualności - Formy prawne

Kary za brak świadectwa energetycznego

2013-06-13 10:51:45 | WJ

Od stycznia 2009 roku, obowiązują w polskim prawie budowlanym certyfikaty energetyczne. Każdy nowy budynek przed oddaniem do użytkowania musi taki certyfikat posiadać. Dotyczy to też budynków, które uległy przebudowie. Obecnie żadne mieszkanie, czy dom z rynku pierwotnego nie może zostać sprzedane bez certyfikatu energetycznego.

komentarze (0)

Świadectwo charakterystyki energetycznej

2012-01-28 13:26:44 |

Świadectwo charakterystyki energetycznej (certyfikat energetyczny) jest to dokument, jaki musi posiadać każdy budynek oddawany do użytkowania, budynki podlegające zbyciu lub wynajmowi.

komentarze (0)

Kto może wykonywać świadectwo charakterystyki energetycznej?

2011-12-05 11:03:04 | JR

Możliwość sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej określają przepisy Ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane z dnia 19 września 2007 r. (Dz.U. Nr 191, poz. 1373)

komentarze (0)

Najważniejsze akty prawne dotyczące certyfikacji energetycznej budynków

2011-12-05 10:19:18 | JR

Podstawowym aktem prawnym jaki nakłada na Inwestora obowiązek posiadania dokumentu świadectwa charakterystyki energetycznej jest ustawa z dnia 19 września 2007 o zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 191.1373).

komentarze (0)

Obowiązek sporządzania certyfikatu energetycznego

2011-11-19 20:21:24 | JR

Od początku 2009 roku mieszkania i domy, a także magazyny oraz powierzchnie biurowe, które będą sprzedawane lub wynajmowane, muszą posiadać świadectwo energetyczne.

komentarze (0)

baner