Certyfikaty i audyty energetyczne

Sprawdź Certyfikatora Energetycznego

2013-05-31 15:00:25 | MK

Świadectwo charakterystyki energetycznej (inaczej certyfikat energetyczny) wykonujemy w celu otrzymania danych dotyczących zapotrzebowania na energię pierwotną oraz końcową. Taki dokument jest niezbędną części integralnej całości jaką musimy przedłożyć Nadzorowi Budowlanego w celu otrzymania zgody na użytkowanie budynku.


Certyfikat i audyt energetyczny to nie to samo

2013-07-12 20:05:30 | Wiesława Jakubaszek

Świadectwo energetyczne i certyfikat energetyczny - potoczne nazwy świadectwa charakterystyki energetycznej - znaczą to samo. Natomiast audyting energetyczny to rodzaj rzeczoznawstwa, jego charakter polega na racjonalizowaniu zużycia energii.
Zauważyliśmy, że na ogół mylone są pojęcia: audyt energetyczny i certyfikat energetyczny. Otóż certyfikat energetyczny nie jest audytem energetycznym, ani a

komentarze (0)

Kary za brak świadectwa energetycznego

2013-06-13 10:51:45 | WJ

Od stycznia 2009 roku, obowiązują w polskim prawie budowlanym certyfikaty energetyczne. Każdy nowy budynek przed oddaniem do użytkowania musi taki certyfikat posiadać. Dotyczy to też budynków, które uległy przebudowie. Obecnie żadne mieszkanie, czy dom z rynku pierwotnego nie może zostać sprzedane bez certyfikatu energetycznego.

komentarze (0)

Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków

2013-05-31 12:21:58 | Andrzej Rutz

16 kwietnia br. Rada Ministrów przyjęła założenia przedłożone przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej do projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Zgodnie z założeniami, ma być ustanowiony obowiązek wykonania i przekazywania świadectwa charakterystyki energetycznej (lub jego kopii) nowego budynku.

komentarze (0)

Audyt energetyczny czy Audyt efektywności energetycznej

2012-01-28 13:35:06 |

Działania audytora energetycznego i audytora efektywności energetycznej są niemal tożsame. Pierwsze z nich wdrożone przez Ministerstwo Infrastruktury, drugie zaś przez Ministerstwo Gospodarki. Prace jakie musi wykonać jeden i drugi audytor są niemal identyczne, natomiast uprawnienia znacząco różne. Wyjaśnieniem tej niezrozumiałej i rodzącej mnóstwo pytań sprawy zajęło się Stowarzyszenie Audytorów

komentarze (0)

Świadectwo charakterystyki energetycznej

2012-01-28 13:26:44 |

Świadectwo charakterystyki energetycznej (certyfikat energetyczny) jest to dokument, jaki musi posiadać każdy budynek oddawany do użytkowania, budynki podlegające zbyciu lub wynajmowi.

komentarze (0)

Kto może wykonywać świadectwo charakterystyki energetycznej?

2011-12-05 11:03:04 | JR

Możliwość sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej określają przepisy Ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane z dnia 19 września 2007 r. (Dz.U. Nr 191, poz. 1373)

komentarze (0)

Najważniejsze akty prawne dotyczące certyfikacji energetycznej budynków

2011-12-05 10:19:18 | JR

Podstawowym aktem prawnym jaki nakłada na Inwestora obowiązek posiadania dokumentu świadectwa charakterystyki energetycznej jest ustawa z dnia 19 września 2007 o zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 191.1373).

komentarze (0)

Obowiązek sporządzania certyfikatu energetycznego

2011-11-19 20:21:24 | JR

Od początku 2009 roku mieszkania i domy, a także magazyny oraz powierzchnie biurowe, które będą sprzedawane lub wynajmowane, muszą posiadać świadectwo energetyczne.

komentarze (0)

baner